Hanna Piekarczyk

3 lutego 2021

Mt 1, 18-24

Przeżywamy ostatnie chwile przed Uroczystością Bożego Narodzenia. Oczekiwanie dobiega końca. Za chwilę usłyszysz, co Bóg chce ci dziś powiedzieć w tym czasie przedświątecznych przygotowań. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj Jego […]
3 lutego 2021

Mt 3, 13-17

Rozpoczynamy nowy rok. Być może mamy jakieś postanowienia, coś chcemy w naszym życiu zmienić, spojrzeć inaczej. Wsłuchajmy się w Słowa Ewangelii, które mówią o tym, jak Bóg patrzy na nas. […]
3 lutego 2021

J 1, 29-34

Uświadom sobie, że za chwilę spotkasz się z Bogiem na modlitwie. To czas tylko dla Niego. Pozwól Mu na to, aby dotknął twojego serca swoim Słowem. Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto […]
3 lutego 2021

Mt 4, 12-17

Teraz jest czas na spotkanie z Bogiem na modlitwie. Zostaw Mu wszystko to, czym teraz żyjesz, co cię martwi, z czym sobie nie radzisz. Pomyśl o tym, że Bóg jest przy tobie obecny […]
3 lutego 2021

Łk 2, 22-40

Pozostaw teraz to, co wydaje się dla ciebie ważne. Ofiaruj to Panu. Teraz najważniejsze jest spotkanie z Bogiem, który chce powiedzieć coś konkretnie tobie, przez Swoje Słowo. Gdy upłynęły dni oczyszczenia […]
3 lutego 2021

Mt 5,13-16

Zostaw teraz to, co cię absorbuje. Wycisz swoje myśli. Teraz jesteś tylko ty i Bóg, który chce się z tobą spotkać i powiedzieć ci coś ważnego. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy […]
3 lutego 2021

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, […]