Hanna Piekarczyk

3 lutego 2021

Mt 5, 38-48

Bóg zaprasza cię dziś do miłości, do takiej miłości, która przekracza granice i która nie jest łatwa. Spróbuj teraz wyciszyć swoje myśli, by móc usłyszeć, co Bóg chce ci dziś powiedzieć przez Swoje Słowo. […]
3 lutego 2021

J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał […]
3 lutego 2021

J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał […]
3 lutego 2021

Łk 24,13–35

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się […]
3 lutego 2021

J 14,1-12

Jezus mówi dziś o Swoim Ojcu. Spróbuj usłyszeć Jego głos w swoim sercu, otworzyć się na dary, jakich chce ci dziś udzielić. Poproś, aby On sam poprowadził tę modlitwę. […]
3 lutego 2021

Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi […]
3 lutego 2021

J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, […]