Jan Kowalski

19 stycznia 2018

Effatha

Spotkania: co dwa tygodnie Stanowimy grupę różnorodną, tak pod względem stanu jak i zainteresowań zawodowych. Chcemy w życiu realizować ignacjańskie „magis” zarówno wobec Boga, jak i na polu zawodowym, rodzinnym, wśród przyjaciół i podczas […]
18 stycznia 2018

77

Spotkania: co tydzień we czwartki o 18.30. Grupa 77 swoją nazwę zawdzięcza dialogowi Piotra z Jezusem: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus […]
17 stycznia 2018

Deesis 2012- 2020

Wspólnota Deesis powstała w 2012 r. i funkcjonowała w ramach WŻCh do 2020 r. Grupa w pierwszym okresie składała się z absolwentów lubelskich uczelni i powstała w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. W ostatnich latach liczyła 17 […]
7 stycznia 2018

Jubileusz 50 – lecia Sakramentu Małżeństwa – Złote Gody Marianny i Krzysztofa Miturów – opłatek 2018

W niedzielę 7 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty, w czasie którego Marianna i Krzysztof Miturowie świętowali swój jubileusz 50 –  lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Składamy im […]
12 listopada 2017

Spotkanie roku w jubileuszu 50 – lecia odnowy charyzmatu WŻCh

W dniu 12 listopada 2017 r odbyło się spotkanie formacyjne lubelskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Naszym gościem był Ojciec Adama Schulz, który wygłosił 3 konferencje Nowe wyzwania jakie stoją […]