O WŻCh

22 stycznia 2021

Kim jesteśmy

22 stycznia 2021

Co to jest WŻCh?

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest światowym ruchem katolickim inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa […]
22 stycznia 2021

Historia WŻCh Lublin

Za formalną datę założenia naszych Wspólnot Życia Chrześcijańskiego przyjmujemy dzień 24 marca 1984 roku, kiedy to 21 osób w wigilię Zwiastowania powierzyło się Najświętszej Maryi Pannie, wybierając w ten sposób […]
21 stycznia 2021

Podstawowe dokumenty wspólnoty