Punkta do medytacji

3 lutego 2021

Łk 2, 22-40

Pozostaw teraz to, co wydaje się dla ciebie ważne. Ofiaruj to Panu. Teraz najważniejsze jest spotkanie z Bogiem, który chce powiedzieć coś konkretnie tobie, przez Swoje Słowo. Gdy upłynęły dni oczyszczenia […]
3 lutego 2021

Mt 5,13-16

Zostaw teraz to, co cię absorbuje. Wycisz swoje myśli. Teraz jesteś tylko ty i Bóg, który chce się z tobą spotkać i powiedzieć ci coś ważnego. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy […]
3 lutego 2021

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, […]
3 lutego 2021

Mt 5, 38-48

Bóg zaprasza cię dziś do miłości, do takiej miłości, która przekracza granice i która nie jest łatwa. Spróbuj teraz wyciszyć swoje myśli, by móc usłyszeć, co Bóg chce ci dziś powiedzieć przez Swoje Słowo. […]
3 lutego 2021

J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał […]
3 lutego 2021

J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał […]
3 lutego 2021

Łk 24,13–35

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się […]
3 lutego 2021

J 14,1-12

Jezus mówi dziś o Swoim Ojcu. Spróbuj usłyszeć Jego głos w swoim sercu, otworzyć się na dary, jakich chce ci dziś udzielić. Poproś, aby On sam poprowadził tę modlitwę. […]
3 lutego 2021

Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi […]
3 lutego 2021

J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, […]