Gorący patrol

Od r. 2012 angażujemy się w pomoc materialną i finansową organizowaną przez grupę wolontariuszy zajmujących się osobami bezdomnymi. Ta forma pomocy to nasza jałmużna wielkopostna. Włączamy ją w przeżywanie naszych rekolekcji ignacjańskich w ciągu życia. Proponujemy ją też naszym rekolektantom, aby mogli pełniej przeżyć rekolekcje i Wielki Post.