Jubileusz 35 lecia – Historia, wspomnienia, Złożenie Przymierza Stałego

16 czerwca 2019