Jubileuszowy Zjazd 35 lecia Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Lublin 14-16 czerwca 2019