Pielgrzymka do Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie 7 IX 2019

7 września 2019