WŻCh w Lublinie

Działalność

TROCHĘ HISTORII

Od powstania wspólnoty w 1984 roku , z upływem czasu WŻCh zaczęło coraz głębiej angażować się w formację młodzieży w duszpasterstwie akademickim KUL. Zorganizowaliśmy wiele różnych spotkań, warsztatów, rekolekcji dla studentów i nie tylko. Na przykład, 28-29.11.1992 zorganizowaliśmy seminarium pt. „Sztuka przekonywania i dyskutowania w służbie ewangelizacji”. Seminarium było bardzo udane i uczestniczyła w nim duża liczba studentów. Podobnie seminarium „Samoakceptacja i komunikacja międzyosobowa” zorganizowane przez WŻCh dla środowiska akademickiego KUL w marcu 1995.

W marcu 1996 r. wspólnota podjęła się niesamowitego zadania ewangelizacyjnego. WŻCh przeprowadziła w ostatnich dniach marca ponad 30 katechez w lubelskich liceach. Wykorzystywano ciekawe sposoby przekazywania kerygmatu (praca w grupach, rysunek, muzyka, wykład). Było to bardzo żywe świadectwo wiary.

Od roku 1995 w każdy piątkowy poranek WŻCh organizowało dla całego środowiska DA poranną medytację ignacjańską, po której można było wspólnie zjeść śniadanie. Z czasem inicjatywa ta przekształciła się w „Szkołę modlitwy ignacjańskiej”.

Bardzo ważnym elementem naszego istnienia i działania w DA KUL jest współorganizacja z oo. jezuitami rekolekcji ignacjańskich w życiu. Zapoczątkował je o. Witold Strumpf w Adwencie 1993 r. Współpracę przy prowadzeniu rekolektantów zaproponował długoletnim członkom WŻCh. A były to: Elżbieta Gleba, Alina Deluga, Krystyna Trela. Przez pierwsze lata ćwiczenia te (4-5 tygodniowe) odbywały się zarówno w Adwencie, jak i w Wielkim Poście, później – w Wielkim Poście. W każdej turze ćwiczeń uczestniczyło od 50 do 130 osób. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z medytacją ignacjańską, Ćwiczeniami Duchowymi, dla wielu – bardzo silne przeżycie spotkania z sobą i Bogiem… Rekolekcje te są organizowane do dziś. Zaangażowanych w ich organizację jest obecnie kilkanaście osób świeckich, duszpasterze akademiccy KUL i księża studiujący na KUL. W Wielkim Poście 2002 po raz pierwszy oprócz rekolekcji Fundamentu zaproponowaliśmy również rekolekcje I Tygodnia ĆD.

W roku akademickim 1999/2000 z inicjatywy i pod przewodnictwem Joanny Wójtowicz, ówczesnego koordynatora grup studenckich WŻCh, po raz pierwszy odbyła się seria spotkań „Szkoły Animatora WŻCh”. Spotkania te były odpowiedzią na potrzebę formacji nowych animatorów i koordynatorów rozwijających się coraz bardziej grup studenckich. Szkoła ta była kontynuowana w roku akademickim 2000/2001 w poszerzonym składzie: asystent o. Edward Torończak SJ, Elżbieta Gleba, Barbara Rychlińska, zaś w następnym roku 2001/2002 „Szkoła Animatora WŻCh” przekształciła się w „Szkołę Lidera”, organizowaną przez WŻCh, ale już prowadzoną dla całego środowiska DA KUL. Spotkania te były ogromną pomocą dla liderów grup i wspólnot ośrodka akademickiego KUL.

Rok akademicki 2000/2001 przyniósł również nowe zaangażowanie – współpracę z greko-katolikami zza wschodniej granicy, na początek ze Lwowa. Gościliśmy u siebie młodych ludzi z różnych wspólnot religijnych na spotkaniu w Pliszczynie w kwietniu 2001 roku, gdzie składaliśmy Przymierze ze wspólnotą na ręce asystenta o. Edwarda Torończaka SJ, a także rozeznawaliśmy naszą współpracę ze Wschodem. Na spotkanie do Pliszczyna zostali także zaproszeni: prezydent WŻCH w Polsce Ewa Poleszak oraz wiceprezydent ds. apostolstwa Jan Sołdaczuk. W czerwcu 2001 roku odwiedziliśmy wspólnoty we Lwowie, natomiast w listopadzie spotkaliśmy się znów w Lublinie na „Szkole Lidera”.

Działania podejmowane systematycznie

– Rekolekcje w ciągu życia metodą św. Ignacego

– Święto Małżeństw

Odnowienie i świętowanie sakramentu małżeństwa dla wszystkich chętnych na uroczystej Mszy św.. Odbywa się w okolicy 25 listopada, za  wstawiennictwem  Marii i Alojzego Quattrocchi – pierwszej pary wyniesionej wspólnie na ołtarze przez Jana Pawła II. Po Mszy św. ma zazwyczaj miejsce konferencja na temat związany z życiem małżeńskim i rodzinnym oraz świadectwa małżonków. W 2018r.  temat konferencji brzmiał „Małżeńskie więzi, węzły i supły”- o emocjach w małżeństwie (Piotr Szczukiewicz). Agnieszka i Daniel Capałowie mówili o duchowości w swoim małżeństwie. Na koniec  „Biorę Ciebie, żono/mężu, na kawę”- czyli Randka Małżeńska w ignacjańskiej odsłonie lub klasyczna agapa.

– Medytacja ignacjańska

Prowadzona jest w każdy poniedziałek o godz. 18 15 w Kościele Akademickim KUL.

– Pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie

1. Udział w Programie Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” polegającym na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Uczestniczymy w nim od początku 2017 r. Wspólnoty Deesis, Effata i 77 wspierały jedną syryjską rodzinę przez 2 lata. Święta Faustyna, z  roczną przerwą, kontynuuje pomoc do dziś.

2. Udział w akcjach Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi na Wschodzie : „Mleko dla Kurdystanu” i „Obóz w Erbilu”- wspólnota W drodze. Współpraca jest kontynuowana na bieżąco.

Modlitwa o pokój i za prześladowanych chrześcijan

Prowadzona prze Krzysztofa Hudzika, w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 18 00 w Kościele Akademickim KUL. Modlitwą różańcową i adoracją Najświętszego Sakramentu chcemy wesprzeć siostry i braci, dla których więź z naszym Panem i Zbawicielem niesie realne zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa i skazuje na tułaczkę w nieznane.

W tej sprawie zorganizowaliśmy też seminarium pt. „Świat milczy – Ty działaj” we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

– Szlachetna paczka 

2018, starsza Pani

2017, Pani Marta i pan Tomasz z szóstką dzieci

2016, Pani Monika z czwórką dzieci

– Gorący Patrol

Od r. 2012 pomoc materialna i finansowa dla grupy wolontariuszy zajmujących się osobami bezdomnymi.

INNE ZAANGAŻOWANIA DORAŹNE

– pomoc osób z WZCH dla rodzin z Ukrainy,

– wspieranie w organizowaniu pomocy medycznej dla Afryki i zbiórce potrzebnego sprzętu;

– zbiórka artykułów papierniczych i plastycznych dla zajęć terapeutycznych z osobami chorymi psychicznie  Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, pomoc dla rodzin powodzian na Lubelszczyźnie,

– kolędowanie dla osób chorych i starszych w Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pod wezwaniem św. Faustyny w Baranówce,

– pomoc wzajemna uczestników Wspólnoty lubelskiej dla osób chorujących, będących w trudnych sytuacjach,

– wielokrotny udział różnych osób z wszystkich wspólnot podstawowych WZCH w Lublinie w audycjach radia ER na temat duchowości ignacjańskiej,  

– realizowania swoich pasji i zainteresowań, aktywnego odpoczynku- wyprawy rowerowe,

– uczestnictwo w 2 letnim kursie przygotowującym do towarzyszenia duchowego organizowanym przez WZCH w Warszawie- uczestniczyli Dariusz Orzeł, Elżbieta Gleba, Hubert Nowakowski,

– pisanie artykułów do Wspólnoty w Misji – Jerzy Storczyk, Krystyna Trela, Anna Maćkowska, Krzysztof Mitura, Joanna Kopińska, Agnieszka Odrowąż-Pieniążek,

– pisanie tekstów do internetowej wersji „Modlitwy w drodze”- Dorota Wójcicka-Migasiuk, Hanna Piekarczyk,

– warsztaty kontemplatywnego stylu życia – rekolekcje kontemplatywne w życiu codziennym wg Franza Jalicsa SJ dla osób ze wspólnoty i osób z zewnątrz – wspólnota W Drodze,

– udział w ewangelizacyjnym projekcie „Źródło”- jest to program diecezjalny, w którym biorą udział członkowie Wspólnoty Małżeństw (rekolekcje na Chełmszczyźnie),

– udział w 2-letniej Szkole Animatorów (uczestniczyli Hubert Nowakowski, Iwona Klimek, Jadwiga Kuśmierska, a współprowadziła Elżbieta Gleba),

– Modlitwa różańcowa  w Kościele Akademickim KUL,

– Adopcja Serca podjęta przez Wspólnotę 77,

– pomoc materialna, organizacyjna i  edukacyjna dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji – wspólnota „Święta Faustyna”,

– pomoc w towarzyszeniu duchowym  w czasie rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych i Duszpasterstwie Akademickim KUL- Wspólnota Małżeństw, wspólnota Święta Faustyna, wspólnota  Effatha,

– wspieranie małżeństw, narzeczonych przez prowadzenie warsztatów , kursów  dla narzeczonych – wspólnota Święta Faustyna.