8.11.19 – Modlitwa o pokój w solidarności z kościołem prześladowanym