Akt zawierzenia Matce Bożej Lubelskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

Najświętsza Maryjo Panno!

 Stajemy przed Tobą świadomi wielkiego obdarowania, ale także naszej słabości i niemocy wobec zadań do wypełnienia, do których wzywa nas Bóg. Ty pierwsza jako odpowiedź na swoje wątpliwości usłyszałaś słowa, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Z odwagą i radością podjęłaś współpracę z osłaniającą Cię mocą Najwyższego i wytrwałaś w niej do końca, stając się jasnym przykładem miłości, która nie cofa się przed niczym i otwarta jest dla wszystkich.

Ta odwaga i radość w podejmowaniu życia płynie z łaski Ducha Świętego, która rozbija ciasnotę naszych serc i pozwala przekraczać nasze ludzkie ograniczenia. Pragniemy zawierzyć naszą wspólnotę Tobie jako Tej, która nie stawiała łasce żadnych barier. Niech wszelkie dobro, jakie uczyniliśmy lub uczynimy kiedykolwiek, ofiarowane będzie Bogu poprzez Twoje ręce. Rozporządzaj życiem naszej wspólnoty zgodnie z Jego wolą, tak, by wydawało ono owoce dla wielu. Umacniaj nas, dodawaj odwagi i mądrości. Prowadź do pełnego oddania się Ojcu z Jezusem w Duchu Świętym. Amen.

Wandzin, 21 maja 2000 r.