Punkta do medytacji

3 lutego 2021

Mk 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował […]
3 lutego 2021

Łk 21,5-19

„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki […]
3 lutego 2021

Łk 19, 1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był […]
3 lutego 2021

Łk 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego […]
3 lutego 2021

Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski […]
3 lutego 2021

Mt 11, 2-11

Za chwilę spotkasz się z Bogiem na modlitwie. Zostaw teraz wszystko to, co może przeszkodzić ci w tym spotkaniu. Skup się na tym, co Bóg chce ci dziś powiedzieć. Otwórz się […]
3 lutego 2021

Mt 1, 18-24

Przeżywamy ostatnie chwile przed Uroczystością Bożego Narodzenia. Oczekiwanie dobiega końca. Za chwilę usłyszysz, co Bóg chce ci dziś powiedzieć w tym czasie przedświątecznych przygotowań. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj Jego […]