Strefa wspólnot

21 stycznia 2018
Wspólnota Faustyna

Wspólnota „Święta Faustyna”

Spotkania: raz w miesiącu Wszystko zaczęło się w październiku 1981 roku. Podczas katechezy w Duszpasterstwie Akademickim KUL o. Zygmunt Kwiatkowski SJ podał ogłoszenie, że powstają nowe, 8-12-osobowe grupy, spotykające się raz […]
21 stycznia 2018
Wspólnota Małżeństw

Grupa Małżeństw

Spotkania: raz w miesiącu, Sala „GG212” KUL Grupa „Małżeństw” powstała w 1990 roku. Wyłoniła się z grupy „Dinozaurów”. Głównym motywem oddzielenia się była potrzeba częstszego spotykania się (grupa „Dinozaurów” spotykała […]
20 stycznia 2018

Wspólnota „W Drodze”

Spotkania: raz w miesiącu, co trzecia niedziela godz.18:00 – 20:00 Wywodzi się ze Wspólnoty Absolwentów, która spotkała się po raz pierwszy Dzień Zesłania Ducha Świętego w 2001 roku. Tworzyli ją byli absolwenci, […]
19 stycznia 2018

Effatha

Spotkania: co dwa tygodnie Stanowimy grupę różnorodną, tak pod względem stanu jak i zainteresowań zawodowych. Chcemy w życiu realizować ignacjańskie „magis” zarówno wobec Boga, jak i na polu zawodowym, rodzinnym, wśród przyjaciół i podczas […]
18 stycznia 2018

77

Spotkania: co tydzień we czwartki o 18.30. Grupa 77 swoją nazwę zawdzięcza dialogowi Piotra z Jezusem: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus […]
17 stycznia 2018

Deesis 2012- 2020

Wspólnota Deesis powstała w 2012 r. i funkcjonowała w ramach WŻCh do 2020 r. Grupa w pierwszym okresie składała się z absolwentów lubelskich uczelni i powstała w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. W ostatnich latach liczyła 17 […]