WŻCh w Lublinie

Działalność

TROCHĘ HISTORII

Od powstania wspólnoty w 1984 roku , z upływem czasu WŻCh zaczęło coraz głębiej angażować się w formację młodzieży w duszpasterstwie akademickim KUL. Zorganizowaliśmy wiele różnych spotkań, warsztatów, rekolekcji dla studentów i nie tylko. Na przykład, 28-29.11.1992 zorganizowaliśmy seminarium pt. „Sztuka przekonywania i dyskutowania w służbie ewangelizacji”. Seminarium było bardzo udane i uczestniczyła w nim duża liczba studentów. Podobnie seminarium „Samoakceptacja i komunikacja międzyosobowa” zorganizowane przez WŻCh dla środowiska akademickiego KUL w marcu 1995.

W marcu 1996 r. wspólnota podjęła się niesamowitego zadania ewangelizacyjnego. WŻCh przeprowadziła w ostatnich dniach marca ponad 30 katechez w lubelskich liceach. Wykorzystywano ciekawe sposoby przekazywania kerygmatu (praca w grupach, rysunek, muzyka, wykład). Było to bardzo żywe świadectwo wiary.

Od roku 1995 w każdy piątkowy poranek WŻCh organizowało dla całego środowiska DA poranną medytację ignacjańską, po której można było wspólnie zjeść śniadanie. Z czasem inicjatywa ta przekształciła się w „Szkołę modlitwy ignacjańskiej”.

Bardzo ważnym elementem naszego istnienia i działania w DA KUL jest współorganizacja z oo. jezuitami rekolekcji ignacjańskich w życiu. Zapoczątkował je o. Witold Strumpf w Adwencie 1993 r. Współpracę przy prowadzeniu rekolektantów zaproponował długoletnim członkom WŻCh. A były to: Elżbieta Gleba, Alina Deluga, Krystyna Trela. Przez pierwsze lata ćwiczenia te (4-5 tygodniowe) odbywały się zarówno w Adwencie, jak i w Wielkim Poście, później – w Wielkim Poście. W każdej turze ćwiczeń uczestniczyło od 50 do 130 osób. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z medytacją ignacjańską, Ćwiczeniami Duchowymi, dla wielu – bardzo silne przeżycie spotkania z sobą i Bogiem… Rekolekcje te są organizowane do dziś. Zaangażowanych w ich organizację jest obecnie kilkanaście osób świeckich, duszpasterze akademiccy KUL i księża studiujący na KUL. W Wielkim Poście 2002 po raz pierwszy oprócz rekolekcji Fundamentu zaproponowaliśmy również rekolekcje I Tygodnia ĆD.

W roku akademickim 1999/2000 z inicjatywy i pod przewodnictwem Joanny Wójtowicz, ówczesnego koordynatora grup studenckich WŻCh, po raz pierwszy odbyła się seria spotkań „Szkoły Animatora WŻCh”. Spotkania te były odpowiedzią na potrzebę formacji nowych animatorów i koordynatorów rozwijających się coraz bardziej grup studenckich. Szkoła ta była kontynuowana w roku akademickim 2000/2001 w poszerzonym składzie: asystent o. Edward Torończak SJ, Elżbieta Gleba, Barbara Rychlińska, zaś w następnym roku 2001/2002 „Szkoła Animatora WŻCh” przekształciła się w „Szkołę Lidera”, organizowaną przez WŻCh, ale już prowadzoną dla całego środowiska DA KUL. Spotkania te były ogromną pomocą dla liderów grup i wspólnot ośrodka akademickiego KUL.

Rok akademicki 2000/2001 przyniósł również nowe zaangażowanie – współpracę z greko-katolikami zza wschodniej granicy, na początek ze Lwowa. Gościliśmy u siebie młodych ludzi z różnych wspólnot religijnych na spotkaniu w Pliszczynie w kwietniu 2001 roku, gdzie składaliśmy Przymierze ze wspólnotą na ręce asystenta o. Edwarda Torończaka SJ, a także rozeznawaliśmy naszą współpracę ze Wschodem. Na spotkanie do Pliszczyna zostali także zaproszeni: prezydent WŻCH w Polsce Ewa Poleszak oraz wiceprezydent ds. apostolstwa Jan Sołdaczuk. W czerwcu 2001 roku odwiedziliśmy wspólnoty we Lwowie, natomiast w listopadzie spotkaliśmy się znów w Lublinie na „Szkole Lidera”.

Obecne zaangażowania