Pozostałe inicjatywy

– pomoc osób z WZCH dla rodzin z Ukrainy,

– wspieranie w organizowaniu pomocy medycznej dla Afryki i zbiórce potrzebnego sprzętu;

– zbiórka artykułów papierniczych i plastycznych dla zajęć terapeutycznych z osobami chorymi psychicznie  Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, pomoc dla rodzin powodzian na Lubelszczyźnie,

– kolędowanie dla osób chorych i starszych w Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pod wezwaniem św. Faustyny w Baranówce,

– pomoc wzajemna uczestników Wspólnoty lubelskiej dla osób chorujących, będących w trudnych sytuacjach,

– wielokrotny udział różnych osób z wszystkich wspólnot podstawowych WZCH w Lublinie w audycjach radia ER na temat duchowości ignacjańskiej,  

– realizowania swoich pasji i zainteresowań – np. malarstwa – Teresa Zembrzycka http://malarstwo-tz.pl/#s-home , aktywnego odpoczynku- wyprawy rowerowe,

– uczestnictwo w 2 letnim kursie przygotowującym do towarzyszenia duchowego organizowanym przez WZCH w Warszawie- uczestniczyli Dariusz Orzeł, Elżbieta Gleba, Hubert Nowakowski,

– pisanie artykułów do Wspólnoty w Misji – Jerzy Storczyk, Krystyna Trela, Anna Maćkowska, Krzysztof Mitura, Joanna Kopińska, Agnieszka Odrowąż-Pieniążek,

– pisanie tekstów do internetowej wersji „Modlitwy w drodze”- Dorota Wójcicka-Migasiuk, Hanna Piekarczyk,

– warsztaty kontemplatywnego stylu życia – rekolekcje kontemplatywne w życiu codziennym wg Franza Jalicsa SJ dla osób ze wspólnoty i osób z zewnątrz – wspólnota W Drodze,

– udział w ewangelizacyjnym projekcie „Źródło”- jest to program diecezjalny, w którym biorą udział członkowie Wspólnoty Małżeństw (rekolekcje na Chełmszczyźnie),

– udział w 2-letniej Szkole Animatorów (uczestniczyli Hubert Nowakowski, Iwona Klimek, Jadwiga Kuśmierska, a współprowadziła Elżbieta Gleba),

– Modlitwa różańcowa  w Kościele Akademickim KUL,

– Adopcja Serca podjęta przez Wspólnotę 77,

– pomoc materialna, organizacyjna i  edukacyjna dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji – wspólnota „Święta Faustyna”,

– pomoc w towarzyszeniu duchowym  w czasie rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych i Duszpasterstwie Akademickim KUL- Wspólnota Małżeństw, wspólnota Święta Faustyna, wspólnota  Effatha,

– wspieranie małżeństw, narzeczonych przez prowadzenie warsztatów , kursów  dla narzeczonych – wspólnota Święta Faustyna.